Bethanië vzw – Genk –  ‘Samen onderweg naar verbinding in het pleegezin’

Bethanië is een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Vijf jaar geleden startte Bethanië een uniek pleegzorgproject waarbij kinderen die niet kunnen opgroeien bij hun ouders en niet in aanmerking komen voor reguliere pleegzorg toch een kans krijgen in een pleeggezin. Dit vraagt een intensieve begeleiding van kinderen en gezinnen. In dit project rond ‘equine assisted’ therapie wordt gewerkt met de paarden om te zoeken naar meer verbinding tussen (kandidaat) pleegkind en – gezin. Er is daarbij bijzondere aandacht voor een vaak vergeten groep: de biologische kinderen van het pleeggezin.

Bethanië vzw, Gunther Vanbaelen, tel. 089/32 95 52, gunther.vanbaelen@bethanie.be, www.bethanie.be