Dominiek Savio Instituut – Hooglede – ‘Het effect van hippotherapie op de rompcontrole bij kinderen met cerebrale parese, een pilootstudie’

Dominiek Savio Instituut maakt deel uit van dienstencentrum GID(t)s en richt zich naar kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of meervoudige handicap. Het Instituut heeft een traditie in het aanbieden van hippotherapie voor kinderen met cerebrale parese (hersenverlamming). Vanuit de klinische praktijk bestaat een aanvoelen dat deze therapie effectief is voor deze doelgroep op het vlak van rompcontrole. Samen met de KULeuven (Departement Revalidatiewetenschappen)  wordt nu een

pilootstudie opgezet waarbij de effectiviteit van hippotherapie bij kinderen met cerebrale parese op de rompcontrole wordt nagegaan. De studie wil een aanzet zijn tot evidence based onderzoek binnen de hippotherapie. Bij een positief effect kan dit een boost geven aan de geloofwaardigheid van hippotherapie in Vlaanderen.

 Dominiek Savio Instituut, Elegast Monbaliu, tel. 051 230 611, dsi@dominiek-savio.be, www.dominiek-savio.be