Medisch Pedagogisch Centrum Terbank, Dienst Attraktief – Heverlee: Omgaan met paarden, een inclusieproject voor jongeren met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag

 De doelstelling van het project is jongeren die overal uitgesloten worden opnieuw de kans geven om deel te nemen aan de activiteiten van hun leeftijdsgroep. Concreet wordt een trailer omgebouwd tot een ‘paardenmobiel’. In de mobiele paardentrailer is plaats voor één paard en materiaal voor de bouw van een attractieve roundpen waarbinnen de jongere zich veilig voelt. Niet naast of ver weg van maar midden in de activiteiten waar ‘gewone’ jongeren aan

deelnemen. De kraal wordt opgesteld op de school, tijdens een speelpleindag in de buurt, op een kamp, tijdens een activiteit buitenshuis van de voorziening, tijdens een festival. De jongeren doen mee binnen de veilige beschutting van de kraal met het paard als steun.

 MPC Terbank Dienst Attraktief, Mevrouw Mart Cockx, tel. + 32 16- 311250, mart.cockx@mpcterbank.be  www.mpcterbank.be