Pedagogisch Centrum Wagenschot – Nazareth-Eke – Het paard wijst de weg

Met de steun van eerste Prijs Lode Verbeeck in 2004 en de Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde PC Wagenschot de voorbije jaren een aangepaste vorm van hippotherapie voor jongeren met extreme emotionele en gedragsstoornissen. Door de positieve resultaten wil Wagenschot een stap verder gaan en hippotherapie gradueel uitbouwen tot een globaal didactisch project geïntegreerd in de lessenrooster van alle jongeren. Hippotherapie wordt zo een context die het talent van alle jongeren zichtbaar maakt. Tegelijk zet het Centrum in op begeleiding van de leerkrachten in hun leerproces met deze jongeren.

 Pedagogisch Centrum Wagenschot, Mevrouw Trees De Keyser, tel +32-9-280 89 68, trees.dekeyser@wagenschot.be, www.wagenschot.be