Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent -Equ*coaching als hefboom voor gedrag- en leerproblemen en beperkte socio-emotionele vaardigheden bij leerlingen van 8 tot 18 jaar

Equ*coachen werd in 2008 opgestart als een pilootproject in de Stad Gent. Het project richt zich naar leerlingen in het stedelijk basis- en secundair onderwijs. Door gevarieerde en reflecterende oefeningen met het paard en doelgerichte coaching gesprekken verkrijgen leerlingen inzicht in eigen handelen en resulteert dit in blijvende gedragsverandering. Het spiegelende gedrag van het paard is hierbij de sleutel. Equ*coaching bij leerkrachten en opvoeders versterkt hun begeleidingsvaardigheden.

 Oost-Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen, Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent,

Mevr. Beatrijs Van De Casteele,  tel. 09 235 09 52, beatrijs.vandecasteele@gent.be, http://pbdgent.be/node/1042?nr=B01