Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus- Beernem – Samen op weg met paard en kar

 PC Sint-Amandus beschikt over twee gerontopsychiatrische afdelingen. Binnen het zorgaanbod wordt sinds 2009 ook therapie met paarden aangeboden en een project rond verzorging en onderhoud. Nu wil Sint-Amandus een derde luik uitbouwen binnen het aanbod, het organiseren van huifkartochten voor de ouderen en personen uit het psychiatrisch verzorgingstehuis die niet voor actievere therapieën in aanmerking komen. Ritten met een huifkar kunnen ervoor zorgen dat mensen in contact komen met paarden in de natuur en op een ontspannen manier. Via deze weg wordt gezorgd aan een verhoging van de levenskwaliteit.

Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Mevr Rozalien Lievens  rozalien.lievens@fracarita.org, www.fracarita.org