Young Horses vzw- Sint-Gillis-Waas- ‘Paarden als partner voor kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg’

Young Horses vzw biedt groepsprojecten “ervaringsgericht leren met paarden” aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, gezinnen en volwassenen. Het doel van dit project bestaat erin om  therapie met assistentie van paarden, (E.A.T= Equine Assisted Therapy  en in het bijzonder EAP Equine Assisted Learning/psychotherapy  volgens het EAGALA model) te installeren in organisaties in Oost-Vlaanderen die actief zijn binnen de jeugdhulp.  In het bijzonder richt de vereniging zich naar psychisch, psychiatrisch  en sociaal kwetsbare jongeren tussen 6 en 18 jaar.

De vzw wenst deze vorm van therapie in te zetten als extra speler binnen het standaard multidisciplinair aanbod dat vaak voor handen is.  Therapie met assistentie van paarden is bij het merendeel van dergelijke organisaties nog niet in het basisaanbod ingebed. Door middel van dit project zullen een aantal organisaties kunnen kennismaken met dit extra aanbod.

Young Horses vzw, Kristof De Clercq, tel. 0485 41 36 01,  info@younghorses.be, www.young-horses.be