Amon vzw – Zwalm – ‘Equicoaching binnen de integrale jeugdhulp’

Amon vzw – Zwalm – ‘Equicoaching binnen de integrale jeugdhulp’

Amon vzw heeft verschillende afdelingen binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg: drie begeleidingstehuizen, een thuisbegeleidingsdienst, dagcentrum en een Onthaal, Oriëntatie en Observatiecentrum. Amon biedt jongeren en gezinnen een intensieve aanklampende hulpverlening  in moeilijke situaties. Met het project ‘Equicoaching’ ontwikkelden ze een ervaringsgerichte methodiek om mensen te begeleiden. Het contact met en de oefeningen naast het paard, in combinatie met gerichte gesprekstechnieken, maakt Equicoaching tot een krachtige methodiek om te komen tot verandering.

Het project kon tien jaar geleden van start gaan dankzij steun van het Fonds Lode Verbeeck en de Provincie. Sindsdien werden meer dan 100 jongeren en gezinnen begeleid binnen het Netwerk Oudenaarde -Aalst. Dankzij de Prijs 2016 kunnen ook andere actoren uit de integrale jeugdhulp beroep doen op deze methodiek.

Amon vzw, Geert Petit, tel. 055/ 49 74 03, geert.petit@amonvzw.be, www.amonvzw.be

Meer lezen

Bethanië vzw – Genk –  ‘Samen onderweg naar verbinding in het pleegezin’

Bethanië is een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Vijf jaar geleden startte Bethanië een uniek pleegzorgproject waarbij kinderen die niet kunnen opgroeien bij hun ouders en niet in aanmerking komen voor reguliere pleegzorg toch een kans krijgen in een pleeggezin. Dit vraagt een intensieve begeleiding van kinderen en gezinnen. In dit project rond ‘equine assisted’ therapie wordt gewerkt met de paarden om te zoeken naar meer verbinding tussen (kandidaat) pleegkind en – gezin. Er is daarbij bijzondere aandacht voor een vaak vergeten groep: de biologische kinderen van het pleeggezin.

Bethanië vzw, Gunther Vanbaelen, tel. 089/32 95 52, gunther.vanbaelen@bethanie.be, www.bethanie.be

Vzw Stijn – Dienstencentrum St-Oda – Overpelt- ‘Omkadering Hippo-droom’

Dienstencentrum St-Oda in Overpelt biedt hun gebruikers, personen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking, al verschillende jaren hippotherapie aan. Met dit vernieuwende project ‘Hippo-droom’ wil St-Oda een alternatief bieden voor het klassieke huifbedrijden. Het paard loopt op een loopband (wat paarden van nature uit kunnen). Over het paard wordt een zeil gespannen waarop, met behulp van een tillift, de zorggebruiker kan worden gelegd. Het systeem biedt voor de gebruiker en voor het paard voordelen: het is veiliger, comfortabeler en de begeleiding is beter. Op deze manier kunnen ook de zwakste zorggebruikers genieten van hippotherapie. Het Fonds biedt onder andere ondersteuning voor de aankoop van de nodige materialen zoals kussens, zeil en veiligheidsmateriaal.

Dienstencentrum St-Oda, Inez Dams, tel. 011/64 28 60, beweging@oda.stijn.be, www.stijn.be

Caballo vzw- Gent- ‘Studie over de invloed van hippotherapie op de motoriek, meer specifiek het evenwicht’

Het team van Caballo vzw organiseert hippotherapiesessies en kampen voor kinderen met bepaalde ontwikkelingsproblemen. Door een multidisciplinaire aanpak leren ze deze kinderen, met behulp van het paard, hun gedrag te controleren, hun zelfvertrouwen te verbeteren en het respect voor anderen en voor zichzelf te vergroten. Dit jaar organiseert Caballo, in samenwerking met Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen, een studie over de invloed van hippotherapie op het evenwicht van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Er bestaan weinig onderzoeksresultaten hierover, en voor Caballo is het een opvolger van hun vorige studie waarin ze onderzoek deden naar de effectiviteit op het welbevinden bij kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsstoornissen.

Caballo vzw, Sophie De Lodder, tel. 0489 44 80 86, caballovzw@gmail.com, www.caballovzw.be

Young Horses vzw- Sint-Gillis-Waas- ‘Paarden als partner voor kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg’

Young Horses vzw biedt groepsprojecten “ervaringsgericht leren met paarden” aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, gezinnen en volwassenen. Het doel van dit project bestaat erin om  therapie met assistentie van paarden, (E.A.T= Equine Assisted Therapy  en in het bijzonder EAP Equine Assisted Learning/psychotherapy  volgens het EAGALA model) te installeren in organisaties in Oost-Vlaanderen die actief zijn binnen de jeugdhulp.  In het bijzonder richt de vereniging zich naar psychisch, psychiatrisch  en sociaal kwetsbare jongeren tussen 6 en 18 jaar.

De vzw wenst deze vorm van therapie in te zetten als extra speler binnen het standaard multidisciplinair aanbod dat vaak voor handen is.  Therapie met assistentie van paarden is bij het merendeel van dergelijke organisaties nog niet in het basisaanbod ingebed. Door middel van dit project zullen een aantal organisaties kunnen kennismaken met dit extra aanbod.

Young Horses vzw, Kristof De Clercq, tel. 0485 41 36 01,  info@younghorses.be, www.young-horses.be