Amon vzw – Zwalm – ‘Equicoaching binnen de integrale jeugdhulp’

Amon vzw – Zwalm – ‘Equicoaching binnen de integrale jeugdhulp’

Amon vzw heeft verschillende afdelingen binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg: drie begeleidingstehuizen, een thuisbegeleidingsdienst, dagcentrum en een Onthaal, Oriëntatie en Observatiecentrum. Amon biedt jongeren en gezinnen een intensieve aanklampende hulpverlening  in moeilijke situaties. Met het project ‘Equicoaching’ ontwikkelden ze een ervaringsgerichte methodiek om mensen te begeleiden. Het contact met en de oefeningen naast het paard, in combinatie met gerichte gesprekstechnieken, maakt Equicoaching tot een krachtige methodiek om te komen tot verandering.

Het project kon tien jaar geleden van start gaan dankzij steun van het Fonds Lode Verbeeck en de Provincie. Sindsdien werden meer dan 100 jongeren en gezinnen begeleid binnen het Netwerk Oudenaarde -Aalst. Dankzij de Prijs 2016 kunnen ook andere actoren uit de integrale jeugdhulp beroep doen op deze methodiek.

Amon vzw, Geert Petit, tel. 055/ 49 74 03, geert.petit@amonvzw.be, www.amonvzw.be

Meer lezen

Bethanië vzw – Genk –  ‘Samen onderweg naar verbinding in het pleegezin’

Bethanië is een multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. Vijf jaar geleden startte Bethanië een uniek pleegzorgproject waarbij kinderen die niet kunnen opgroeien bij hun ouders en niet in aanmerking komen voor reguliere pleegzorg toch een kans krijgen in een pleeggezin. Dit vraagt een intensieve begeleiding van kinderen en gezinnen. In dit project rond ‘equine assisted’ therapie wordt gewerkt met de paarden om te zoeken naar meer verbinding tussen (kandidaat) pleegkind en – gezin. Er is daarbij bijzondere aandacht voor een vaak vergeten groep: de biologische kinderen van het pleeggezin.

Bethanië vzw, Gunther Vanbaelen, tel. 089/32 95 52, gunther.vanbaelen@bethanie.be, www.bethanie.be

Vzw Stijn – Dienstencentrum St-Oda – Overpelt- ‘Omkadering Hippo-droom’

Dienstencentrum St-Oda in Overpelt biedt hun gebruikers, personen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking, al verschillende jaren hippotherapie aan. Met dit vernieuwende project ‘Hippo-droom’ wil St-Oda een alternatief bieden voor het klassieke huifbedrijden. Het paard loopt op een loopband (wat paarden van nature uit kunnen). Over het paard wordt een zeil gespannen waarop, met behulp van een tillift, de zorggebruiker kan worden gelegd. Het systeem biedt voor de gebruiker en voor het paard voordelen: het is veiliger, comfortabeler en de begeleiding is beter. Op deze manier kunnen ook de zwakste zorggebruikers genieten van hippotherapie. Het Fonds biedt onder andere ondersteuning voor de aankoop van de nodige materialen zoals kussens, zeil en veiligheidsmateriaal.

Dienstencentrum St-Oda, Inez Dams, tel. 011/64 28 60, beweging@oda.stijn.be, www.stijn.be

Caballo vzw- Gent- ‘Studie over de invloed van hippotherapie op de motoriek, meer specifiek het evenwicht’

Het team van Caballo vzw organiseert hippotherapiesessies en kampen voor kinderen met bepaalde ontwikkelingsproblemen. Door een multidisciplinaire aanpak leren ze deze kinderen, met behulp van het paard, hun gedrag te controleren, hun zelfvertrouwen te verbeteren en het respect voor anderen en voor zichzelf te vergroten. Dit jaar organiseert Caballo, in samenwerking met Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen, een studie over de invloed van hippotherapie op het evenwicht van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Er bestaan weinig onderzoeksresultaten hierover, en voor Caballo is het een opvolger van hun vorige studie waarin ze onderzoek deden naar de effectiviteit op het welbevinden bij kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsstoornissen.

Caballo vzw, Sophie De Lodder, tel. 0489 44 80 86, caballovzw@gmail.com, www.caballovzw.be

Young Horses vzw- Sint-Gillis-Waas- ‘Paarden als partner voor kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg’

Young Horses vzw biedt groepsprojecten “ervaringsgericht leren met paarden” aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, gezinnen en volwassenen. Het doel van dit project bestaat erin om  therapie met assistentie van paarden, (E.A.T= Equine Assisted Therapy  en in het bijzonder EAP Equine Assisted Learning/psychotherapy  volgens het EAGALA model) te installeren in organisaties in Oost-Vlaanderen die actief zijn binnen de jeugdhulp.  In het bijzonder richt de vereniging zich naar psychisch, psychiatrisch  en sociaal kwetsbare jongeren tussen 6 en 18 jaar.

De vzw wenst deze vorm van therapie in te zetten als extra speler binnen het standaard multidisciplinair aanbod dat vaak voor handen is.  Therapie met assistentie van paarden is bij het merendeel van dergelijke organisaties nog niet in het basisaanbod ingebed. Door middel van dit project zullen een aantal organisaties kunnen kennismaken met dit extra aanbod.

Young Horses vzw, Kristof De Clercq, tel. 0485 41 36 01,  info@younghorses.be, www.young-horses.be

Monnikenheide Emmaüs vzw- Zoersel- ‘Multifunctioneel duozadel’

Monnikenheide biedt een gedifferentieerde dienstverlening aan personen met een verstandelijke beperking en hun familie. De verschillende ondersteuningsvormen binnen de voorziening zijn de woonondersteuning, de dagbesteding, de tijdelijke opvang in het kortverblijf en de dagopvang. Een van de ateliers van de dagbesteding is hippotherapie.  Sommige cliënten hebben een zodanige ondersteuning nodig dat Monnikenheide hen het paardrijden helaas niet kan aanbieden omdat ze niet over het nodige materiaal beschikken.

Bestaande duozadels voldoen niet aan de noden van de cliënten omdat ze niet moduleerbaar zijn. Daarom wil Monnikenheide een volledig aanpasbaar boomloos duozadel ontwikkelen.  Eens ze het systeem op punt hebben gesteld, willen ze hun ervaringen en kennis delen met andere voorzieningen en maneges die hippotherapie aanbieden.

Monnikenheide, Patrick Verheyen, tel. 03 311 77 67, info@monnikenheide.be, www.monnikenheide.be

Vereniging Ons Tehuis (VOT) ism Equisense vzw-  Ieper – ‘Leven in een Yurt, geborgen in de kudde’

 De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is een instelling binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Ze begeleiden minderjarigen, jongvolwassenen en hun gezinnen die in een problematische leefsituatie verkeren. De VOT werkt sinds 2012 samen met de vzw Equisense. Equisense organiseert therapeutische sessies voor de kinderen en jongeren van de VOT. Voor het inleiden en afronden van de sessies is er tot op heden geen aparte ruimte beschikbaar. Met de hulp van het Fonds wordt een Yurt ingericht, een van oorsprong Mongolische tent. De naam “Yurt” staat voor “thuis”. VOT en Equisense zullen de Yurt bouwen tussen de paarden en zullen ze zowel als discrete gespreksruimte als als slaapplaats voor time-outs van meerdere dagen gebruiken.

Vereniging Ons Tehuis, Herwig Vanroose, tel. 057 22 62 82, vot@vot.jeugdhulp.be, www.votjeugdhulp.be

Dominiek Savio Instituut – Hooglede – ‘Het effect van hippotherapie op de rompcontrole bij kinderen met cerebrale parese, een pilootstudie’

Dominiek Savio Instituut maakt deel uit van dienstencentrum GID(t)s en richt zich naar kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of meervoudige handicap. Het Instituut heeft een traditie in het aanbieden van hippotherapie voor kinderen met cerebrale parese (hersenverlamming). Vanuit de klinische praktijk bestaat een aanvoelen dat deze therapie effectief is voor deze doelgroep op het vlak van rompcontrole. Samen met de KULeuven (Departement Revalidatiewetenschappen)  wordt nu een

pilootstudie opgezet waarbij de effectiviteit van hippotherapie bij kinderen met cerebrale parese op de rompcontrole wordt nagegaan. De studie wil een aanzet zijn tot evidence based onderzoek binnen de hippotherapie. Bij een positief effect kan dit een boost geven aan de geloofwaardigheid van hippotherapie in Vlaanderen.

 Dominiek Savio Instituut, Elegast Monbaliu, tel. 051 230 611, dsi@dominiek-savio.be, www.dominiek-savio.be

Zorgcentrum Maria Ter Engelen- Houthulst-Klerken- ‘Belevingspad te paard’

Bij de doelgroep van het zorgcentrum, mensen met een ernstige tot diepe mentale beperking, wordt het paard gebruikt als stimulans om tot een zinvolle beweging- en ontspanningsactiviteit te komen. De sessies vinden plaats in een binnen- en buitenpiste, gelegen naast een natuurlijke site. Opmerkelijk is dat de aandacht van de bewoner tijdens het buiten rijden vaak naar de ruimere omgeving wordt getrokken. Daarom wil het centrum een stuk onbewerkte grond integreren binnen de accommodatie. Het project omvat het aanleggen van een wandelpad om samen op stap te kunnen gaan met de cliënt te paard in een belevingsverhaal waarbij alle zintuigen gestimuleerd worden. Met natuurlijke materialen en elementen zoals voelborden wordt een uitnodigende sfeer gecreëerd in een rustige omgeving.

 Zorgcentrum Maria Ter Engelen, Dirk Vanlerberghe, tel. 051550839 mte@mariaterengelen.be, www.maria-ter-engelen.be

Dienstverleningscentrum De Triangel- Lovendegem- ‘Sensomotorische belevingsruimte voor activiteiten met en rond het paard’.

Dienstverleningscentrum De Triangel- Lovendegem- ‘Sensomotorische belevingsruimte voor activiteiten met en rond het paard’.

Dienstverleningscentrum De Triangel in Lovendegem biedt aan kinderen en volwassenen met een ernstige en diepe verstandelijke beperking begeleiding en behandeling. Werken met paarden is een manier om het zelfvertrouwen van de doelgroep op te krikken, hun beleving te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. Bovendien is het paard vaak een communicatiemiddel of spiegel van emoties voor mensen die niet of weinig verbaal communiceren. De Triangel bouwt nu een sensomotorische, overdekte belevingsruimte waar activiteiten met en rond het paard worden aangeboden, ongeacht de weersomstandigheden.

Dienstverleningscentrum De Triangel, Annemie Versprille, tel. 09-372 86 11, info@dvcdetriangel.be, www.dvcdetriangel.be