Pedagogisch Centrum Wagenschot – Paardenkracht

Het Pedagogisch Centrum Wagenschot begeleidt jongeren tussen 12 en 18 jaar met ernstige en aanhoudende emotionele en gedragstoornissen (soms in combinatie met een licht mentale handicap) en biedt hen een beroepsopleiding aan in combinatie met een psychosociale begeleiding en behandeling. Het project ‘Paardenkracht’ gaat de effecten van hippotherapie na op jongeren met ernstige emotionele gedragstoornissen. Deze meestal kansarme jongeren horen niet tot de klassieke doelgroepen die worden bereikt door het huidige aanbod hippotherapie. De ervaringsgerichte aanpak laat toe om te kijken op welke punten hippotherapie zich naar de behoeften van de jongeren kan richten.

www.wagenschot.be