Psychiatrisch Centrum Caritas- Hippotherapie bij patiënten met NAH

Psychiatrisch Centrum Caritas begeleidt o.a. personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Vaak zijn dit jonge mensen die ten gevolge van een verkeers- of arbeidsongeval een blijvend hersenletsel oplopen. Naast de lichamelijke beperkingen die dit met zich meebrengt, kent deze groep vaak psychische problemen. Aan de hand van studie, ervaringsuitwisseling met en bevraging van expertise-organisaties, therapeutische sessies, respons van NAH-patiënten,… heeft Caritas wetenschappelijke kennis en praktijkervaring gebundeld om een zinvolle behandeling met hippotherapie mogelijk te maken. De vergaarde kennis en ervaring is voorgesteld in een praktische handleiding en DVD die ter beschikking gesteld wordt van eigen therapeuten, maar ook van andere voorzieningen en cursisten van de opleiding Equine Assisted Therapy.

www.pccaritas.be