De Brug vzw/De Kobbe – Mortsel- ‘’t Peirdevolk’

De Brug is een instelling die zorgt voor tewerkstelling van mentaal gehandicapten, personen met psychiatrische stoornissen in herstel en personen die lijden aan epilepsie. De doelgroep van het project ’t Peirdevolk’ zijn personen met een chronische psychiatrische problematiek in herstel, voornamelijk jongeren met psychotische problemen, persoonlijkheidsstoornissen en/of verslavingsproblemen. Doelstelling is het bevorderen van het resocialisatieproces van deze doelgroep door middel van hippotherapie. Het gaat om een pilootproject op het vlak van sociotherapie, met als doel het groepsgebeuren te versterken evenals de verwerving van vaardigheden die noodzakelijk zijn om optimaal te functioneren in de samenleving.

www.debrug.be

Het Tinkerbed vzw- Ronse- ‘Waarborgen van de continuïteit van de werking van het Tinkerbed’

De vereniging biedt personen met een handicap de mogelijkheid om recreatief paard te rijden met een ‘Tinkerbed’ (huifbed). De therapie draagt bij tot een verbetering van de levenskwaliteit van kinderen en volwassenen die nauwelijks de mogelijkheid hebben om te bewegen in de ruimste zin van het woord, zowel motorisch als mentaal. De Tinkerbedtherapie vindt zowel in Ronse zelf als op locatie plaats. Binnen het project wordt ook aan wetenschappelijk onderzoek gedaan. Er wordt gezocht naar het distilleren van de bewegingscomponenten als basis voor het bijdragen tot de levenskwaliteit van de patiënt.

www.tinkerbed.be

Vesta vzw- Belsele- ‘Huifbedrijden’

Vesta is een tehuis ‘Niet-Werkenden’ voor volwassenen met een matig tot diep mentale beperking, al dan niet met bijkomende fysieke en psychische problemen of gedragsproblemen. Met het project ‘Huifbedrijden’ wil Vesta met de bewoners zowel op therapeutisch als recreatief gebied een aantal doelstellingen bereiken, zoals het ontspannen van de spieren en het verminderen van de spasticiteit, het verbeteren van de ademhaling en de cardiovasculaire toestand, maar ook het stimuleren van het algemeen gevoel van welzijn, het genieten van het contact met dieren en de omgeving, en het creëren van een gevoel van eigenwaarde. Dankzij de toegekende steun werd een aangepast traject voor het huifbed op het eigen terrein aangelegd.

www.vesta-tnw.be