Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent – Maximum Energie met Minimum Volt-ige

De missie van het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent is ervoor te zorgen dat kinderen met een ernstige locomotorische of neurologische handicap zichzelf leren behelpen, een positief zelfbeeld krijgen en terug kunnen reïntegreren in de maatschappij. Met dit project wil het centrum kinderen met een beperking extra succeservaringen laten opdoen tijdens de hippotherapie, door te werken met eenvoudige voltige-oefeningen op muziek. Dit maakt de hippotherapie dynamischer en spannender. Door de grote variatie in oefeningen kan elk kind een succeservaring opdoen, alleen of in duozit met een therapeut. Een heuse voorstelling is de kers op de taart die zorgt voor een groeiend zelfvertrouwen en energie.

Kinderrevalidatiecentrum UZ Gent, Dr Catharine Vander Linden, tel. 09/332 33 35, e-mail : c.vanderlinden@uzgent.be; www.kinderrevalidatie.be

Katho Zuid-West-Vlaanderen -Kortrijk- 2PK, Positieve Paardenkracht

Het project introduceert het gebruik van paarden als therapie binnen een psychiatrische instelling. Er worden bij wijze van pilootproject 10 aangepaste namiddagsessies uitgewerkt en aangeboden aan de psychiatriche patiënten. Het project is wetenschappelijk onderbouwd en heeft de nodige evaluatiemethodes die kliniek, school en therapeuten toelaten om de mogelijkheden van EAT (equine assisted therapy) te exploreren en consolideren. Dit is een belangrijke stap in de professionalisering van EAT.

Katho Zuid-West-Vlaanderen,  Dhr. Dieter Anseeuw,  tel. 051/23 23 30, e-mail: dieter.anseeuw@katho.be  www.katho.be

Diensten- en begeleidingscentrum openluchtopvoeding- Brasschaat – Paardenproject binnen openluchtopvoeding

Het Diensten- en begeleidingscentrum OLO (openluchtopvoeding) werkt zowel voor kinderen en jongeren met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen of een handicap als voor volwassenen met een handicap. Met dit paardenproject biedt het centrum ervarend onderwijs aan kinderen die omwille van hun problematiek niet de mogelijkheid hebben om op een klassieke manier les te volgen. De leerkrachten werken samen met de orthepedagoog en therapeuten een handelingsplan uit voor het kind. Het onderwijsaanbod in het paardenproject is afgestemd op het klasaanbod. Deze ‘hippoklas’ is een realistisch en vernieuwend initiatief dat kinderen voldoening, plezier en rust kan brengen binnen het leerproces.

DBC Openluchtopvoeding, Mevr Cindy Wijnants, tel. 03/633 25 70, e-mail: cwijnants@olo.be  www.olo.be