Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus- Beernem – Samen op weg met paard en kar

 PC Sint-Amandus beschikt over twee gerontopsychiatrische afdelingen. Binnen het zorgaanbod wordt sinds 2009 ook therapie met paarden aangeboden en een project rond verzorging en onderhoud. Nu wil Sint-Amandus een derde luik uitbouwen binnen het aanbod, het organiseren van huifkartochten voor de ouderen en personen uit het psychiatrisch verzorgingstehuis die niet voor actievere therapieën in aanmerking komen. Ritten met een huifkar kunnen ervoor zorgen dat mensen in contact komen met paarden in de natuur en op een ontspannen manier. Via deze weg wordt gezorgd aan een verhoging van de levenskwaliteit.

Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Mevr Rozalien Lievens  rozalien.lievens@fracarita.org, www.fracarita.org

Huize Godtschalk vzw- Heuvelland – Equisense Kids Corner: een eigen hoekje in de manege voor de verzorging van verwaarloosde pony’s en paarden

Het project is een samenwerkingsverband tussen de voorziening voor bijzondere jeugdbijstand Huize Godtschalck/’Het Huis’ en ‘Equisense’ een vzw die hippotherapie aanbiedt. Met het creëren van een eigen hoekje met stalling op een manege voor verwaarloosde

pony’s willen ze de samenwerking versterken en verdiepen. De jongeren van de voorziening kampen heel vaak met hechtingstoornissen en faalangst. De band met een paard of pony helpt hen om angsten en twijfels te overwinnen. Deze succeservaring is voor hen erg waardevol. Binnen de creatief therapeutische werking van de voorziening krijgt de verbinding paard-jongeren hierdoor een nieuwe, emotionele dimensie.

 

Huize Godtschalck, Dhr. Peter Lefevere, tel. 057/44 42 50, peter.lefevere@huizegodtschalck.be , www.huizegodtschalck.be

Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent -Equ*coaching als hefboom voor gedrag- en leerproblemen en beperkte socio-emotionele vaardigheden bij leerlingen van 8 tot 18 jaar

Equ*coachen werd in 2008 opgestart als een pilootproject in de Stad Gent. Het project richt zich naar leerlingen in het stedelijk basis- en secundair onderwijs. Door gevarieerde en reflecterende oefeningen met het paard en doelgerichte coaching gesprekken verkrijgen leerlingen inzicht in eigen handelen en resulteert dit in blijvende gedragsverandering. Het spiegelende gedrag van het paard is hierbij de sleutel. Equ*coaching bij leerkrachten en opvoeders versterkt hun begeleidingsvaardigheden.

 Oost-Vlaams Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen, Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent,

Mevr. Beatrijs Van De Casteele,  tel. 09 235 09 52, beatrijs.vandecasteele@gent.be, http://pbdgent.be/node/1042?nr=B01