De Winning- vzw Groenwerk- Lummen- De hippopiramide (paard, mens en ecologie)

Vanuit een geïntegreerde visie op tewerkstelling en opleiding richt De Winning zich tot volwassenen uit kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. Met dit project worden activiteiten opgezet met trekpaarden om de sociale vaardigheden en integratie van de doelgroepmedewerkers te bevorderen en om hen in een aangename werksfeer te kunnen begeleiden. Werken met trekpaarden is een therapeutische methode, het omgaan met de paarden is een heel tastbaar gebeuren. Het is een activiteit die veel structuur biedt, het geeft rust (zowel lichamelijk als psychisch), de hele sensormotoriek wordt op subtiele wijze gestimuleerd en draagt daarmee bij tot de ontwikkeling. De activiteiten gebeuren zowel door hippotherapie in een afgebakende piste als in combinatie met het werken met de paarden in het bos en op het land.

 De Winning- vzw Groenwerk, Dhr Kristof Odeur, tel. + 32- 089- 36 49 82  kristof.odeur@dewinning.be, www.dewinning.be

Medisch Pedagogisch Centrum Terbank, Dienst Attraktief – Heverlee: Omgaan met paarden, een inclusieproject voor jongeren met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag

Medisch Pedagogisch Centrum Terbank, Dienst Attraktief – Heverlee: Omgaan met paarden, een inclusieproject voor jongeren met een verstandelijke beperking en ernstig  probleemgedrag

 De doelstelling van het project is jongeren die overal uitgesloten worden opnieuw de kans geven om deel te nemen aan de activiteiten van hun leeftijdsgroep. Concreet wordt een trailer omgebouwd tot een ‘paardenmobiel’. In de mobiele paardentrailer is plaats voor één paard en materiaal voor de bouw van een attractieve roundpen waarbinnen de jongere zich veilig voelt. Niet naast of ver weg van maar midden in de activiteiten waar ‘gewone’ jongeren aan

deelnemen. De kraal wordt opgesteld op de school, tijdens een speelpleindag in de buurt, op een kamp, tijdens een activiteit buitenshuis van de voorziening, tijdens een festival. De jongeren doen mee binnen de veilige beschutting van de kraal met het paard als steun.

 MPC Terbank Dienst Attraktief, Mevrouw Mart Cockx, tel. + 32 16- 311250, mart.cockx@mpcterbank.be  www.mpcterbank.be 

Meer lezen

Pedagogisch Centrum Wagenschot – Nazareth-Eke – Het paard wijst de weg

Met de steun van eerste Prijs Lode Verbeeck in 2004 en de Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde PC Wagenschot de voorbije jaren een aangepaste vorm van hippotherapie voor jongeren met extreme emotionele en gedragsstoornissen. Door de positieve resultaten wil Wagenschot een stap verder gaan en hippotherapie gradueel uitbouwen tot een globaal didactisch project geïntegreerd in de lessenrooster van alle jongeren. Hippotherapie wordt zo een context die het talent van alle jongeren zichtbaar maakt. Tegelijk zet het Centrum in op begeleiding van de leerkrachten in hun leerproces met deze jongeren.

 Pedagogisch Centrum Wagenschot, Mevrouw Trees De Keyser, tel +32-9-280 89 68, trees.dekeyser@wagenschot.be, www.wagenschot.be