Dominiek Savio Instituut – Hooglede – ‘Het effect van hippotherapie op de rompcontrole bij kinderen met cerebrale parese, een pilootstudie’

Dominiek Savio Instituut maakt deel uit van dienstencentrum GID(t)s en richt zich naar kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of meervoudige handicap. Het Instituut heeft een traditie in het aanbieden van hippotherapie voor kinderen met cerebrale parese (hersenverlamming). Vanuit de klinische praktijk bestaat een aanvoelen dat deze therapie effectief is voor deze doelgroep op het vlak van rompcontrole. Samen met de KULeuven (Departement Revalidatiewetenschappen)  wordt nu een

pilootstudie opgezet waarbij de effectiviteit van hippotherapie bij kinderen met cerebrale parese op de rompcontrole wordt nagegaan. De studie wil een aanzet zijn tot evidence based onderzoek binnen de hippotherapie. Bij een positief effect kan dit een boost geven aan de geloofwaardigheid van hippotherapie in Vlaanderen.

 Dominiek Savio Instituut, Elegast Monbaliu, tel. 051 230 611, dsi@dominiek-savio.be, www.dominiek-savio.be

Zorgcentrum Maria Ter Engelen- Houthulst-Klerken- ‘Belevingspad te paard’

Bij de doelgroep van het zorgcentrum, mensen met een ernstige tot diepe mentale beperking, wordt het paard gebruikt als stimulans om tot een zinvolle beweging- en ontspanningsactiviteit te komen. De sessies vinden plaats in een binnen- en buitenpiste, gelegen naast een natuurlijke site. Opmerkelijk is dat de aandacht van de bewoner tijdens het buiten rijden vaak naar de ruimere omgeving wordt getrokken. Daarom wil het centrum een stuk onbewerkte grond integreren binnen de accommodatie. Het project omvat het aanleggen van een wandelpad om samen op stap te kunnen gaan met de cliënt te paard in een belevingsverhaal waarbij alle zintuigen gestimuleerd worden. Met natuurlijke materialen en elementen zoals voelborden wordt een uitnodigende sfeer gecreëerd in een rustige omgeving.

 Zorgcentrum Maria Ter Engelen, Dirk Vanlerberghe, tel. 051550839 mte@mariaterengelen.be, www.maria-ter-engelen.be

Dienstverleningscentrum De Triangel- Lovendegem- ‘Sensomotorische belevingsruimte voor activiteiten met en rond het paard’.

Dienstverleningscentrum De Triangel- Lovendegem- ‘Sensomotorische belevingsruimte voor activiteiten met en rond het paard’.

Dienstverleningscentrum De Triangel in Lovendegem biedt aan kinderen en volwassenen met een ernstige en diepe verstandelijke beperking begeleiding en behandeling. Werken met paarden is een manier om het zelfvertrouwen van de doelgroep op te krikken, hun beleving te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen. Bovendien is het paard vaak een communicatiemiddel of spiegel van emoties voor mensen die niet of weinig verbaal communiceren. De Triangel bouwt nu een sensomotorische, overdekte belevingsruimte waar activiteiten met en rond het paard worden aangeboden, ongeacht de weersomstandigheden.

Dienstverleningscentrum De Triangel, Annemie Versprille, tel. 09-372 86 11, info@dvcdetriangel.be, www.dvcdetriangel.be