Caballo vzw- Gent- ‘Studie over de invloed van hippotherapie op de motoriek, meer specifiek het evenwicht’

Het team van Caballo vzw organiseert hippotherapiesessies en kampen voor kinderen met bepaalde ontwikkelingsproblemen. Door een multidisciplinaire aanpak leren ze deze kinderen, met behulp van het paard, hun gedrag te controleren, hun zelfvertrouwen te verbeteren en het respect voor anderen en voor zichzelf te vergroten. Dit jaar organiseert Caballo, in samenwerking met Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Universiteit Antwerpen, een studie over de invloed van hippotherapie op het evenwicht van kinderen met ontwikkelingsstoornissen. Er bestaan weinig onderzoeksresultaten hierover, en voor Caballo is het een opvolger van hun vorige studie waarin ze onderzoek deden naar de effectiviteit op het welbevinden bij kinderen met vergelijkbare ontwikkelingsstoornissen.

Caballo vzw, Sophie De Lodder, tel. 0489 44 80 86, caballovzw@gmail.com, www.caballovzw.be

Young Horses vzw- Sint-Gillis-Waas- ‘Paarden als partner voor kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg’

Young Horses vzw biedt groepsprojecten “ervaringsgericht leren met paarden” aan voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, gezinnen en volwassenen. Het doel van dit project bestaat erin om  therapie met assistentie van paarden, (E.A.T= Equine Assisted Therapy  en in het bijzonder EAP Equine Assisted Learning/psychotherapy  volgens het EAGALA model) te installeren in organisaties in Oost-Vlaanderen die actief zijn binnen de jeugdhulp.  In het bijzonder richt de vereniging zich naar psychisch, psychiatrisch  en sociaal kwetsbare jongeren tussen 6 en 18 jaar.

De vzw wenst deze vorm van therapie in te zetten als extra speler binnen het standaard multidisciplinair aanbod dat vaak voor handen is.  Therapie met assistentie van paarden is bij het merendeel van dergelijke organisaties nog niet in het basisaanbod ingebed. Door middel van dit project zullen een aantal organisaties kunnen kennismaken met dit extra aanbod.

Young Horses vzw, Kristof De Clercq, tel. 0485 41 36 01,  info@younghorses.be, www.young-horses.be

Monnikenheide Emmaüs vzw- Zoersel- ‘Multifunctioneel duozadel’

Monnikenheide biedt een gedifferentieerde dienstverlening aan personen met een verstandelijke beperking en hun familie. De verschillende ondersteuningsvormen binnen de voorziening zijn de woonondersteuning, de dagbesteding, de tijdelijke opvang in het kortverblijf en de dagopvang. Een van de ateliers van de dagbesteding is hippotherapie.  Sommige cliënten hebben een zodanige ondersteuning nodig dat Monnikenheide hen het paardrijden helaas niet kan aanbieden omdat ze niet over het nodige materiaal beschikken.

Bestaande duozadels voldoen niet aan de noden van de cliënten omdat ze niet moduleerbaar zijn. Daarom wil Monnikenheide een volledig aanpasbaar boomloos duozadel ontwikkelen.  Eens ze het systeem op punt hebben gesteld, willen ze hun ervaringen en kennis delen met andere voorzieningen en maneges die hippotherapie aanbieden.

Monnikenheide, Patrick Verheyen, tel. 03 311 77 67, info@monnikenheide.be, www.monnikenheide.be

Vereniging Ons Tehuis (VOT) ism Equisense vzw-  Ieper – ‘Leven in een Yurt, geborgen in de kudde’

 De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is een instelling binnen de Bijzondere Jeugdzorg. Ze begeleiden minderjarigen, jongvolwassenen en hun gezinnen die in een problematische leefsituatie verkeren. De VOT werkt sinds 2012 samen met de vzw Equisense. Equisense organiseert therapeutische sessies voor de kinderen en jongeren van de VOT. Voor het inleiden en afronden van de sessies is er tot op heden geen aparte ruimte beschikbaar. Met de hulp van het Fonds wordt een Yurt ingericht, een van oorsprong Mongolische tent. De naam “Yurt” staat voor “thuis”. VOT en Equisense zullen de Yurt bouwen tussen de paarden en zullen ze zowel als discrete gespreksruimte als als slaapplaats voor time-outs van meerdere dagen gebruiken.

Vereniging Ons Tehuis, Herwig Vanroose, tel. 057 22 62 82, vot@vot.jeugdhulp.be, www.votjeugdhulp.be