Hoe is het fonds Lode Verbeeck gegroeid?

Het overlijden van onze zoon Lode heeft een heel grote leegte teweeggebracht binnen ons gezin. Dit hebben zowel wij als ouders  maar ook de broer en de 2 zussen van Lode zo ervaren.

Na wat we samen met Lode al doorstaan hadden (zie: wie is Lode), was dit een heel zware klap.

Voor mij was dit onwezenlijk: in Lode zat zoveel positiefs, hij zou volgens mij in de sociale sector zijn stek gevonden hebben, zoveel mensen zagen hem graag…

En ineens is dit allemaal weg???

Vanuit dit zoeken naar positieve energie om verder te gaan, kwam het idee om vanuit de eigenheid van Lode – zijn sociaal zijn en zijn gedrevenheid naar paarden –  iets moois te laten groeien.

In overleg met de Koning Boudewijnstichting werd dit concreet gemaakt.

Het Fonds Lode Verbeeck, dat hippotherapie zou ondersteunen, werd opgericht eind 2002.

Van 2002 tot 2004 startte een heel intensieve fondsenwerving, ons streefdoel was om 75.000 € bij elkaar te brengen.

  • Meer dan 40 activiteiten werden georganiseerd door vrienden, familie en organisaties.
  • Honderden individuele personen vanuit heel België deden een gift.
  • Service-clubs en religieuze congregaties waren ons idee genegen, en steunden.

Dit alles resulteerde in een prachtig eindbedrag van ruim 125.000 €.

De steun die we jaarlijks kunnen uitreiken,  komt nog steeds vanuit verschillende hoeken:

  1. De opbrengsten vanuit de belegging van het bijeengebrachte basiskapitaal
  2. De fiscaal aftrekbare giften van tientallen trouwe schenkers
  3. Jaarlijks worden nog verschillende steunacties opgezet, die hun steentje bijdragen.
  4. Sinds 2006 wordt door de provincie Oost-Vlaanderen, in een samenwerking met het Fonds Lode Verbeeck, een gezamenlijk project uit de provincie bekroond

Elke mogelijkheid om hippotherapie verder te laten ontwikkelen ,wordt besproken binnen het comité van het Fonds Lode Verbeeck.

Daarom is elke financiële steun meer als welkom!