Wat is hippotherapie?

Hippotherapie en paardrijden voor personen met een handicap heeft in het buitenland reeds een jarenlange historiek. De laatste jaren groeit ook in Vlaanderen de interesse en de vraag naar het gebruik van het paard als medium in de gezondheids- en welzijnszorg.
Meer en meer instellingen en voorzieningen voor personen met een handicap schakelen het paardrijden in, in hun activiteiten.

In enkele instellingen wordt de hippotherapie door de instelling zelf erkend als therapie en ingeschakeld in het therapieplan.

Aangezien het bij hippotherapie duidelijk gaat over het verbeteren van de lichamelijke of geestelijke toestand van personen met een handicap, en dit wordt doelbewust opgebouwd in een therapeutische setting.

Maar een officiële erkenning als therapie zoals die reeds in het buitenland bestaat met terugbetaling door de mutualiteiten, is er nog niet in België. Momenteel worden wel stappen ondernomen door een werkgroep in Brussel om tot erkenning te komen binnen de fysische behandelingen.

De diversiteit in toepassingen van hippotherapie eigenen zich voor heel wat doelgroepen.

  • Personen met fysieke problematieken vb. evenwicht bij multiple sclerose, spierkracht bij zwakke rugspieren, revalidatie na een ongeval.
  • Personen met een neuromotorische en/of orthopedische handicap, bv. ontspanning bij kinderen met spasticiteit, rompstabiliteit bij spina bifida.
  • Personen met een mentale handicap, personen met een sensoriële handicap en personen met een meervoudige handicap, bv. het lichaamsschema en houdingsbesef bij blinden, de oriëntatie in de ruimte bij leerachterstand. Het psychotherapeutisch en orthopedagogisch paardrijden werkt vooral bij doelgroepen met psychiatrische- en psychische problemen, gedrags- en emotionele problemen, met randgroepjongeren, met personen met verslavingsproblemen, epilepsie en andere. ( bv. depressie en angst overwinnen, een positief lichaamsbeeld en (zelf)-vertrouwen opbouwen, of bij kinderen met gedragstoornissen, autisme)

Zowel kinderen als volwassenen komen in aanmerking voor de hippotherapie. Indicaties en contra-indicaties dienen vooraf goed overwogen te worden. Meestal wordt in kleine groepen gereden, maar met een individuele begeleiding van elke ruiter.